Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Zálezly

2. Důvod a způsob založení

Obec  Zálezly (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Zálezly
  Zálezly  č.p. 7
  384 81  Čkyně

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Zálezly
  Zálezly  č.p. 7
  384 81  Čkyně

 • 4.3 Úřední hodiny

          Středa 08.00 - 12.00   18.00 - 20.00

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon:  +420 724 189 795

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zalezly.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Zálezly
  Zálezly  č.p. 7
  384 81  Čkyně

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  info@zalezly.cz

 • 4.8 Datová schránka

  h6yb625

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2722744/0600 – MONETA Money Bank Strakonice, a.s.

6. IČ

00250856

7. DIČ

CZ00250856, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1  Vzor licenčních smluv

 • 13.2  Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  

Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: