Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

      - OZV č. 2/2007, o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

      - OZV č. 4/2008, o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

      - OZV č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

      - OZV č. 3/2010, omístním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

      - OZV č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, grafická příloha k OZV č. 4/2010

      - OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

                                 komunálních odpadů

      - Jednací řád zastupitelstva obce Zálezly

 

1.1. 2008

1.12. 2008

1.1. 2011

1.1. 2011

1.1. 2011

1.1. 2013

 

29.10. 2015

Územní plán obce Zálezly

Změna č.1 ÚP Zálezly - verze pro společné jednání

Vyhláška o vydání změny č.1 ÚP Zálezly formou opatření obecné povahy č. 1/2018

Vydání změny č.2 ÚP Zálezly

Úplné znění ÚP Zálezly po změně č.2 (14.4. 2021)

 • Úplné znění ÚP Zálezly ZDE
 

Usnesení zastupitelstva

 • Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 27.9. 2016
 • Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 19.12. 2016
 • Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 20.3. 2017
 • Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 15.6. 2017
 • Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 12.9. 2017
 • Usnesení Zatsupitelstva obce Zálezly ze dne 19.12. 2017
 • Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 15.3. 2018
 • Usnesení Zastupitelstva obce Zálezly ze dne 26.6. 2018
 • Usnesení ze dne 6.9. 2018, na webu uveřejněno 7.9. 2018
 • Usnesení ze dne 27.9. 2018, na webu uveřejněno 4.10. 2018
 • Usnesení ze dne 1.11. 2018, na webu uveřejněno 5.11. 2018
 • Usnesení ze dne 20.12. 2018, na webu uveřejněno 2.1. 2019
 • Usnesení ze dne 21.3. 2019, na webu uveřejněno 27.3. 2019
 • Usnesení ze dne 2.5. 2019, na webu uveřejněno 9.5. 2019
 • Usnesení ze dne 27.6. 2019, na webu uveřejněno 4.7. 2019